DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Odwołujący nie może domyślać się, o co konkretnie chodzi Zamawiającemu w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

Wyrok KIO 1208/14 z dnia 2 lipca 2014 r.

Utworzono: 22-10-2014

„Wezwanie do uzupełniania dokumentów powinno szczegółowo, precyzyjnie, w sposób jednoznaczny wskazywać, co do jakich dokumentów (bądź braków dokumentów) załączonych do oferty Zamawiający ma zastrzeżenia. W przypadku niewykazania w ofercie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający powinien określić, jakiego dokumentu brakuje, na potwierdzenie którego z warunków, bądź w jakim dokumencie jest błąd, względnie czy dokument nie potwierdza spełnienia danego warunku. Zamawiający powinien wskazać, czy błąd/nieścisłość/brak upatruje w wykazie prac, czy w dokumentach go poświadczających. Jedynie precyzyjne wezwanie, w razie braku satysfakcjonującej odpowiedzi, może prowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Precyzyjnym wezwaniem nie jest przytoczenie opisu spełnienia warunków udziału z SIWZ czy opis formy dokumentów, które Zamawiający uzna za dowody na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu; za prawidłowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów nie może być zatem uznane pismo Zamawiającego z dnia 23 maja 2014r. Skoro Odwołujący nie wiedział, jakie dokumenty konkretnie ma uzupełnić Zamawiającemu, nie mógł uczynić zadość wezwaniu. Dla oceny powyższego nie ma znaczenia, że inny wykonawca (Przystępujący) w odpowiedzi na analogicznie skonstruowane wezwanie (jak sam Przystępujący podnosił na rozprawie) udzielił satysfakcjonującej Zamawiającego odpowiedzi. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie powinno być oparte na zasadach przypadkowości, a pewności. Odwołujący nie może domyślać się, o co konkretnie chodzi Zamawiającemu w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów."

Przejdź do góry strony