DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Orzecznictwo

1903, 2014

Lista kapitałowa w konsorcjum

„Zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) przez grupę kapitałową należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przed jednego przedsiębi…
1903, 2014

Zamawiający ma obowiązek precyzyjnego formułowania wezwań, poprzez dokładne wskazanie jakiego dokumentu oczekuje

„Uzupełniony dokument zawiera jednoznaczne potwierdzenie wykonania sieci kanalizacyjnej o wymaganej długości. Okoliczność, że dokument ten jest opatrzony tą samą datą co dokument złożony w ofercie nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia skuteczności tego dokumentu dla potwi…

Przejdź do góry strony