DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1709, 2014

Nowelizacja Pzp z dnia 29.08.2014r. podpisana przez Prezydenta RP

W dniu 17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Pzp.  Po podpisaniu ustawa zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

0509, 2014

Zmiana art. 165 ust. 4 PZP dot. kontroli doraźnych

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych

0109, 2014

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Pzp

Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych

2807, 2014

W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy Pzp.

W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowa nowelizacja stanowi inicjatywę poselską, do której Rada Ministrów przedstawiała stanowisko w dniu 31 stycznia 2014 r.

2507, 2014

Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

W dniu 23 lipca 2014 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 964, został ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

1207, 2014

Zmiana Pzp w zakresie definicji ceny

W dniu 10 lipca 2014 r. pod poz. 915 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług , która  art. 19 zmienia ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

0107, 2014

Procedury przetargowe UNIDO

Na stronie internetowej Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych z siedzibą w Wiedniu, została zamieszczona zakładka PRZETARGI UNIDO

0107, 2014

Zmiana definicji legalnej CENY w przepisach Pzp

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w dniu 27 czerwca 2014 r. ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która w art. 19 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych

2904, 2014

Opłata sądowa od skargi na wyrok KIO -ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 28 kwietnia 2014 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 545) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r., wydany w sprawie oznaczonej sygn. akt SK 12/13. 

1604, 2014

Nowa niższa opłata od skargi na orzeczenie KIO

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją i utracie mocy obowiązującej przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

1604, 2014

W dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja Pzp

W dniu 16  kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) dot. m.in. podniesienia progu wolnego.

0204, 2014

Nowelizacja Pzp przewidująca podwyższenie progów została opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 1 kwietnia 2014 r. ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotycząca podniesienia progu, została opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 423.
3103, 2014

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Urząd Zamówień Publicznych przygotowała wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym.
2803, 2014

Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych opublikowane

W dniu 28 marca br. zostały opublikowane nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:
2803, 2014

Zmiana Pzp dot. progu wolnego podpisana

W dniu 26 marca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczącą podniesienia progu wolnego.
1603, 2014

Ustawa o zmianie ustawyn Pzp w sprawie progów uchwalona

W dniu 14 marca 2014 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przejdź do góry strony