DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1207, 2014

Zmiana Pzp w zakresie definicji ceny

W dniu 10 lipca 2014 r. pod poz. 915 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług , która  art. 19 zmienia ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

0107, 2014

Procedury przetargowe UNIDO

Na stronie internetowej Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych z siedzibą w Wiedniu, została zamieszczona zakładka PRZETARGI UNIDO

0107, 2014

Zmiana definicji legalnej CENY w przepisach Pzp

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w dniu 27 czerwca 2014 r. ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która w art. 19 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych

2904, 2014

Opłata sądowa od skargi na wyrok KIO -ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 28 kwietnia 2014 r. ogłoszony został w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 545) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r., wydany w sprawie oznaczonej sygn. akt SK 12/13. 

1604, 2014

Nowa niższa opłata od skargi na orzeczenie KIO

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją i utracie mocy obowiązującej przepisu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

1604, 2014

W dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja Pzp

W dniu 16  kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) dot. m.in. podniesienia progu wolnego.

0204, 2014

Nowelizacja Pzp przewidująca podwyższenie progów została opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 1 kwietnia 2014 r. ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotycząca podniesienia progu, została opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 423.
3103, 2014

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Urząd Zamówień Publicznych przygotowała wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym.
2803, 2014

Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych opublikowane

W dniu 28 marca br. zostały opublikowane nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:
2803, 2014

Zmiana Pzp dot. progu wolnego podpisana

W dniu 26 marca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczącą podniesienia progu wolnego.
1603, 2014

Ustawa o zmianie ustawyn Pzp w sprawie progów uchwalona

W dniu 14 marca 2014 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
1303, 2014

Zamówienia publiczne w Przeglądzie Gospodarczym Polski

10 marca 2014 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała najnowszy Przegląd Gospodarczy Polski. Skrót raportu dostępny jest na stronie organizacji pod adresem http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-poland.htm
2802, 2014

Nowe dyrektywy UE dot. zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lutego br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:
- dyrektywę w sprawie zamówień publicznych,
- dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
- dyrektywę w sprawie udzielania koncesji

1302, 2014

Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych

W dniu 11 lutego br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:
- dyrektywę w sprawie zamówień publicznych,
- dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
- dyrektywę w sprawie udzielania koncesji .

1202, 2014

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił skargę Prezesa Urzędu na wyrok KIO z dnia 17 września 2013 r., sygn. akt KIO 2159/13

Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił skargę Prezesa Urzędu na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący kwestii dopuszczalności przystąpienia wykonawcy do postępowania odwoławczego, materiału dowodowego będącego podstawą orzekania oraz możliwości wpływania wykonawcy na decyzję zamawiającego w przedmiocie wezwania do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

0702, 2014

Sejm uchwalił nowelizację Prawa zamówień publicznych

W dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowiąca przedłożenie rządowe.

 

Przejdź do góry strony