DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

2806, 2010

Tekst jednolity ustawy Pzp

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 został opublikowany tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych.Obwieszczenie ukazało się w Dz. U. Nr 113, poz. 759.

1806, 2010

Projekt kolejnej nowelizacji PZP

W dniu 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedłożył Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, który nowelizuje przepis art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

1006, 2010

Marszałek Sejmu podpisał tekst jednolity ustawy Pzp

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2010 r. zostało podpisane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2405, 2010

Nowe rozporządzenie w sprawie protokołu

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby wzory protokołów nie były niezmiennymi oraz obowiązującymi wyłącznie w całości formularzami podlegającymi kompletnemu wypełnieniu przez osoby je sporządzające.

3003, 2010

Nowe rozporządzenie w sprawie regulaminu odwołań

Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 29 marca 2010 r. Nr 48, poz. 280.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

1803, 2010

Nowe rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 17 marca 2010 r. Nr 41, poz. 238. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

3012, 2009

"Duża" nowelizacja Pzp opublikowana

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2009 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) – tzw. „duża” nowelizacja.

2812, 2009

Nowe rozporządzenia obowiązujące od 1 stycznia 2010

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2009 r. Prezes Rady Ministrów podpisał:

0712, 2009

Mała nowelizacja Pzp została ogłoszonaw Dzienniku Ustaw

W dniu 7 grudnia 2009 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591).

0412, 2009

„Duża” nowelizacja Pzp ostatecznie uchwalona

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. ustawa o zmianie ustawy –Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona na pos. nr 55 dn. 02-12-2009. Sejm przejął 6 poprawek Senatu. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ustawy ustalonym ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu, który zamieszczono w zakładce przepisy/nowelizacje. o zmianie ustawy

0312, 2009

"Duża" nowelizacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2009 r. Sejm przyjął sześć poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2711, 2009

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

W dniu 26 listopada 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W najbliższym czasie ustawa zostanie przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Ustawa wejdzie wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, z wyjątkiem nowego brzmienia art. 38, który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

1011, 2009

Mała nowelizacja Pzp ostatecznie uchwalona

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych została uchwalona na pos. nr 53 dn. 05-11-2009. Sejm przejął część poprawek Senatu. Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 09-11-2009r. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ustawy ustalonym ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu, który zamieszczono w zakładce przepisy/nowelizacje.

2310, 2009

Duża nowelizacja Pzp

W dniu 23 października 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zostanie następnie przekazany przez Marszałka Sejmu Senatowi.

0110, 2009

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 25 września 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w III czytaniu ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.Tekst ustawy przekazano do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.

0809, 2009

Projekt nowelizacji Pzp

W dniu 31 sierpnia 2009 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w wersji uwzględniającej poprawki RCL został skierowany do prac parlamentarnych.

Przejdź do góry strony