DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

0312, 2009

"Duża" nowelizacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2009 r. Sejm przyjął sześć poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2711, 2009

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

W dniu 26 listopada 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W najbliższym czasie ustawa zostanie przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Ustawa wejdzie wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, z wyjątkiem nowego brzmienia art. 38, który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

1011, 2009

Mała nowelizacja Pzp ostatecznie uchwalona

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych została uchwalona na pos. nr 53 dn. 05-11-2009. Sejm przejął część poprawek Senatu. Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu dnia 09-11-2009r. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ustawy ustalonym ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu, który zamieszczono w zakładce przepisy/nowelizacje.

2310, 2009

Duża nowelizacja Pzp

W dniu 23 października 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zostanie następnie przekazany przez Marszałka Sejmu Senatowi.

0110, 2009

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 25 września 2009 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w III czytaniu ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.Tekst ustawy przekazano do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.

0809, 2009

Projekt nowelizacji Pzp

W dniu 31 sierpnia 2009 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w wersji uwzględniającej poprawki RCL został skierowany do prac parlamentarnych.

2108, 2009

Duża nowelizacja Pzp

Na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami projekty aktów wykonawczych:

2807, 2009

Nowelizacja Pzp z 7 maja 2009r.

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 742) wprowadza zmiany do ustawy – Prawo zamówień publicznych polegające na:

1707, 2009

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

0703, 2009

Kolejny projekt obszernej zmiany Pzp

Zniana Pzp nie będzie dotyczyła tylko art. 38 ustawy Pzp. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje bardzo obszerny zakres zmian.

0203, 2009

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych &#40;dot. art. 38&#41;

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień z dnia 26.02.2009r. zamawiający będą musieli odpowiadać na pytania, ale tylko te, które wpłyną do nich do połowy upływu terminu na składanie ofert.

1802, 2009

Kolejna zmiana Prawa zamówień publicznych

W dniu 5 lutego 2009 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 101). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 20 lutego 2009r. i zmienia przepisy Prawa zamówień publicznych.

2601, 2009

Uruchomienie platformy licytacji elektronicznej

UZP uruchamia platformę licytacji elektronicznej. Platforma jest dostępna pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, że to narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

1712, 2008

Opublikowana kolejna nowelizacja Pzp

W dniu 12 grudnia 2008 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1420). Ustawa przewiduje zmianę w art. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, polegającą na dodaniu pkt. 5a w brzmieniu:

0212, 2008

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że Prezydent RP podpisał w dniu 28 listopada 2008 r. ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1011, 2008

Kolejna nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 października 2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przyjął ww. ustawę bez poprawek w dniu 7 listopada 2008 r.

Przejdź do góry strony