DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1112, 2002

Publikacja ogłoszeń na stronie internetowej

Publikacja ogłoszeń na stronie internetowej Opinia Departamentu Prawnego UZP – Informator UZP wrzesień 2002r.

1012, 2002

Zamówienie dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 71 ust. 1 pkt 5 Opinia Departamentu Prawnego UZP – Informator UZP sierpień 2002r.

0912, 2002

Kategoria dostaw i usług &#40; PKWi U&#41;

Stosowanie przepisów o kategoriach dostaw i usług (PKWIU) Opinia Departamentu Prawnego UZP – Informator UZP sierpień 2002r.

2211, 2002

Stosowanie ustawy przez wspólnoty mieszkaniowe

Stosowanie ustawy przez wspólnoty mieszkaniowe – Informator UZP styczeń 2001r.

2011, 2002

Jak szacować wartość zamówienia w związku z zawieszeniem art. 3a ustawy?

Wartość szacunkowa a podział zamówienia opinia UZP zawarta w Informatorze UZP – sierpień 2002

1911, 2002

Wyrok ZA

Wyrok ZA z dnia 17 maja 2002 r. Sygn. akt: UZP/ZO/0-445/02

1911, 2002

Wyrok ZA

Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 12 kwietnia 2002 r. Sygn. akt: UZP/ZO/0-289/02

1911, 2002

Opinia UZP

Kto może być biegłym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opinia UZP zawarta w Informatorze UZP -wrzesień 2002r.

Przejdź do góry strony