DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

1404, 2003

Dostawa paliwa

Zamówienia na paliwa i materiały opałowe Opinia Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych – opublikowana w Informatorze UZP z sierpnia 2002r.

1303, 2003

Takie same najkorzystniejsze oferty

Takie same oferty – wada postępowania (art. 27b ust. 1 pkt 4 ustawy) pinia prawna opublikowana w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych -luty 2003r.

1302, 2003
1601, 2003

25 stycznia wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy

(Dz. U. z dnia 10 stycznia 2003 r. Nr 2, poz. 16) - obowiązuje od dnia 25 stycznia 2003 r.

0201, 2003

Wybór biegłego rewidenta

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (biegłego rewidenta) w spółkach prawa handlowego zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

1112, 2002

Publikacja ogłoszeń na stronie internetowej

Publikacja ogłoszeń na stronie internetowej Opinia Departamentu Prawnego UZP – Informator UZP wrzesień 2002r.

1012, 2002

Zamówienie dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 71 ust. 1 pkt 5 Opinia Departamentu Prawnego UZP – Informator UZP sierpień 2002r.

0912, 2002

Kategoria dostaw i usług &#40; PKWi U&#41;

Stosowanie przepisów o kategoriach dostaw i usług (PKWIU) Opinia Departamentu Prawnego UZP – Informator UZP sierpień 2002r.

2211, 2002

Stosowanie ustawy przez wspólnoty mieszkaniowe

Stosowanie ustawy przez wspólnoty mieszkaniowe – Informator UZP styczeń 2001r.

2011, 2002

Jak szacować wartość zamówienia w związku z zawieszeniem art. 3a ustawy?

Wartość szacunkowa a podział zamówienia opinia UZP zawarta w Informatorze UZP – sierpień 2002

1911, 2002

Wyrok ZA

Wyrok ZA z dnia 17 maja 2002 r. Sygn. akt: UZP/ZO/0-445/02

1911, 2002

Wyrok ZA

Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 12 kwietnia 2002 r. Sygn. akt: UZP/ZO/0-289/02

1911, 2002

Opinia UZP

Kto może być biegłym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opinia UZP zawarta w Informatorze UZP -wrzesień 2002r.

Przejdź do góry strony