DORADZTWO I SZKOLENIA<br>AUDYT UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualności

0407, 2003

Sumowanie wartości zamówień w kontekście zakazu podziału zamówienia na częci

Sposób określania przedmiotu zamówienia. Sumowanie wartości udzielanych zamówień. (opinia UZP dostępna na stronie www.uzp.gov.pl)

2406, 2003

NOWE SZKOLENIE DLA DOSTAWCÓW LUB WYKONAWCÓW - "Skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego- prawa i obowiązki oferentów"

Seminarum szkoleniowe nt. systemu zamówień publicznych dla dostawców i wykonawców występujacych na rynku zamówień publicznych pt."Skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego- prawa i obowiązki oferentów" - wykłady z dyskusją ( zajęcia 1- dniowe).

2305, 2003

Szacowanie wartości zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia publicznego, zakaz dzielenia zamówienia na części. Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 11 listopad 2002 r.

2305, 2003

Wartość zamówienia a PKWiU

Stosowanie przepisów o kategoriach dostaw i usług (PKWIU) Opinia Departamentu Prawnego UZP – Informator UZP sierpień 2002r.

2305, 2003

Wyznaczanie przez kierownika jednostki osoby upoważnionej do wykonywania za niego czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne

Opinia prawna opublikowana w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych -luty 2003r.
Wyznaczanie przez kierownika jednostki osoby upoważnionej do wykonywania za niego czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne

1405, 2003

20 stycznia 2003r. wpłynął do Sejmu RP rządowy projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych publikacja: Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 4 kwiecień 2003 r.

1404, 2003

Dostawa paliwa

Zamówienia na paliwa i materiały opałowe Opinia Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych – opublikowana w Informatorze UZP z sierpnia 2002r.

1303, 2003

Takie same najkorzystniejsze oferty

Takie same oferty – wada postępowania (art. 27b ust. 1 pkt 4 ustawy) pinia prawna opublikowana w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych -luty 2003r.

1302, 2003
1601, 2003

25 stycznia wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy

(Dz. U. z dnia 10 stycznia 2003 r. Nr 2, poz. 16) - obowiązuje od dnia 25 stycznia 2003 r.

0201, 2003

Wybór biegłego rewidenta

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (biegłego rewidenta) w spółkach prawa handlowego zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

1112, 2002

Publikacja ogłoszeń na stronie internetowej

Publikacja ogłoszeń na stronie internetowej Opinia Departamentu Prawnego UZP – Informator UZP wrzesień 2002r.

1012, 2002

Zamówienie dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 71 ust. 1 pkt 5 Opinia Departamentu Prawnego UZP – Informator UZP sierpień 2002r.

0912, 2002

Kategoria dostaw i usług &#40; PKWi U&#41;

Stosowanie przepisów o kategoriach dostaw i usług (PKWIU) Opinia Departamentu Prawnego UZP – Informator UZP sierpień 2002r.

2211, 2002

Stosowanie ustawy przez wspólnoty mieszkaniowe

Stosowanie ustawy przez wspólnoty mieszkaniowe – Informator UZP styczeń 2001r.

Przejdź do góry strony